Loading... Please wait...

Danh mục sản phẩm

Nhận tin tức


Thanh toán bằng phiếu quà tặng

Để thanh toán bằng phiếu quà tặng tại Nội Thất Văn Phòng, bạn làm theo các bước sau đây.

  1. Bạn cần nhập mã số của phiếu quà tặng, mà mã số này được gửi trong phiếu đính kèm vào email của bạn. Có dạng như sau Z50-Y6K-COS-402.
  2. Xem trang web và thêm các mục vào giỏ hàng như thường lệ bạn mua hàng.
  3. Nhấn vào link 'Xem giỏ ' để xem nội dung bên trong giỏ hàng của bạn.
  4. Nhập vào mã số trên phiếu quà tặng của bạn vào ô 'Thanh toán bằng phiếu quà tặng' và nhấn 'Go'.